Contact Us

 

Colorful Manufacturing and Trading Company Limited

Address: 240 Phan Anh, Hiep Tan ward, Tan Phu district, HCMC

Hotline: 0938.714.997 - 0938.701.662 

Email: info@colorfulchem.com.vn

 

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Sản phẩm quan tâm
Invalid Input

Phụ gia quan tâm
Invalid Input

Tên công ty(*)
Trường bắt buộc

Số điện thoại(*)
Invalid Input

Sản phẩm khách quan tâm
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Nếu có thêm chi tiết mà chúng tôi cần biết, xin vui lòng viết ở đây. (Ví dụ: tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế)(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

COLORFUL MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED.

Address: 240 Phan Anh, Hiep Tan ward, Tan Phu district, HCMC

Hotline: 0938.714.997 - 0938.701.662

Email: info@colorfulchem.com.vn